Ekopracownia pod chmurką w Tygrysku

„Ekoogródek w Tygrysku” to projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pod nazwą „Ekopracownia pod chmurką”. Celem głównym naszego punktu dydaktycznego jest przygotowanie dzieci do odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony przyrody. Nadanie funkcji edukacyjnej i sensorycznej terenu otaczającego budynek przedszkola umożliwia edukację poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem, zaszczepienie w dzieciach chęci spędzania czasu na łonie natury, ciekawości otaczającej przyrody, aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez szukanie, oglądanie, opisywanie porównawcze, badanie, eksperymentowanie, prowadzenie obserwacji w różnych porach roku. Naszym celem jest rozwinąć w wychowankach żyłkę badacza przyrody, który zgłębia, poznaje, bada, po to by zrozumieć. Dzieci przez zabawę i edukację będą uczyć się samodzielnego uprawiania ogrodu: przygotowania gleby, siania, sadzenia i pielęgnowanie roślin. Będą wiedziały jak dbać o ogrodowe rośliny (kwiaty, warzywa, owoce, zioła), będą rozumiały zjawiska zachodzące w przyrodzie. Ważne jest również budzenie postaw proekologicznych, poszanowania przyrody, cierpliwości i systematyczności w kontaktach z przyrodą.

About the author: Przedszkole Tygrysek