Procedury w zakresie zasad i trybu zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zakażeniu oraz na wypadek zagrożenia COVID-19 w Przedszkolu Niepublicznym Tygrysek w Głownie oraz WYTYCZNE DLA RODZICÓW

Prosimy o zapoznanie się z procedurami przedszkola oraz wytycznymi dla rodziców w związku z rozpoczęciem zajęć w Przedszkolu Tygrysek w Głownie w roku szkolnym 2020/2021. PROCEDURY w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 Oświadczenie rodzica/opiekuna Deklaracja rodzica/opiekuna

PROCEDURY w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Procedury w zakresie zasad i trybu zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zakażeniu oraz na wypadek zagrożenia COVID-19 w Przedszkolu Niepublicznym Tygrysek w Głownie oraz WYTYCZNE DLA RODZICÓW Prosimy o zapoznanie się z procedurami przedszkola oraz wytycznymi dla rodziców w związku z rozpoczęciem zajęć w Przedszkolu Tygrysek w Głownie w roku szkolnym 2020/2021. 1. W przedszkolu obowiązują procedury, działania,...

Reżim sanitarny podczas ryzyka zarażeń COVID-19

Drodzy Rodzice, w przedszkolu przestrzegamy reżimu sanitarnego wg wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w związku z ryzykiem zakażeń na COVID-19. W trosce o inne dzieci prosimy o nie przyprowadzanie dzieci z podejrzeniem lub objawami kataru. Dziecko, u którego pojawią się w trakcie pobytu w przedszkolu objawy kataru, zostanie natychmiast odseparowane od grupy przedszkolaków. O sytuacji zostają...

Reżim sanitarny podczas ryzyka zarażeń COVID-19

Drodzy Rodzice, w przedszkolu przestrzegamy reżimu sanitarnego wg wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w związku z ryzykiem zakażeń na COVID-19. W trosce o inne dzieci prosimy o nie przyprowadzanie dzieci z podejrzeniem lub objawami kataru. Dziecko, u którego pojawią się w trakcie pobytu w przedszkolu objawy kataru, zostanie natychmiast odseparowane od grupy przedszkolaków. O sytuacji zostają...