Segregujemy odpady

Zrozumienie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze. Jak chronić ziemię przed zanieczyszczeniem –
kształtowanie postaw proekologicznych, nauka segregacji
śmieci.

About the author: Przedszkole Tygrysek