Reżim sanitarny podczas ryzyka zarażeń COVID-19

Drodzy Rodzice, w przedszkolu przestrzegamy reżimu sanitarnego wg wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w związku z ryzykiem zakażeń na COVID-19. W trosce o inne dzieci prosimy o nie przyprowadzanie dzieci z podejrzeniem lub objawami kataru. Dziecko, u którego pojawią się w trakcie pobytu w przedszkolu objawy kataru, zostanie natychmiast odseparowane od grupy przedszkolaków. O sytuacji zostają powiadomieni rodzice, którzy mają obowiązek odebrać dziecko jak najszybciej z placówki. Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

About the author: Przedszkole Tygrysek