Podziękowanie

Szanowni Rodzice, to był niezwykły rok szkolny, w którym samodzielność i wytrwałość okazały się tak ważne. Zdalne nauczanie to nasze wspólne nowe doświadczenie. Składamy serdeczne podziękowania za pomoc, wsparcie i życzliwość. Dyrektor oraz nauczyciele Przedszkola Tygrysek

Informacja

Informujemy, iż 25 maja (poniedziałek) otwieramy przedszkole dla dzieci rodziców najbardziej potrzebujących opieki. Grupa  może liczyć  do 12  dzieci  dla całego przedszkola. 

Nauka w trybie zdalnym

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieciaki, obecnie przedszkole będzie pracować zdalnie, ponieważ obowiązek realizacji podstawy programowej spoczywa na wszystkich placówkach oświatowych. Nauczyciele, pracując zdalnie, będą informować rodziców o dostępnych materiałach i formach realizacji. Prosimy rodziców, aby udostępnili nam adresy poczty e-mail. Czekamy na Wasze propozycje, wymianę doświadczeń, informację o problemach. Bądźmy w kontakcie. Pozdrawiamy, Dyrekcja i nauczyciele Przedszkola...

Drodzy Rodzice

W związku z zaistniałą sytuacją  proponowana przez MEN nauka zdalna dotyczy również przedszkoli. Istotną rolę w tworzeniu warunków edukacji przedszkolnej w domu odgrywa współdziałanie nauczycieli z rodzicami. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także...

Przedszkole zamknięte

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa przedszkola w dn. 12-13 marca prowadzą zajęcia opiekuńcze, a od 16  do 25 marca przedszkole będzie zamknięte.

Wyjazd do teatru

6  marca (piątek)  wyjeżdżamy do teatru Baśniowa Kawiarenka do Łodzi na przedstawienie „Brzydkie kaczątko” . Wyjazd o godz. 10:30. Dzieci z grupy Misiów jadą z rodzicem lub opiekunem. Cena wyjazdu 18 zł. za osobę. Prosimy o podpisanie zgody i wpłatę u dyrektora lub nauczyciela.