Kalendarz pogody

Od 21 do 31 stycznia grupa Misie w ramach zajęć projektu „Ekoogródek w Tygrysku” prowadziła obserwacje zjawisk meteorologicznych z wykorzystaniem stacji meteorologicznej. Dzieci codziennie prowadziły kalendarz pogody. 

Dokarmiamy ptaki

Jak, kiedy i czym dokarmiać ptaki? – zajęcia w ramach projektu „Ekoogródek w Tygrysku”. Misie doskonale znają ptaki, które zimują w Polsce i wiedzą, jak o nie dbać. 🐦

Kalendarz pogody

Pory roku: rytmy i rytmiczna organizacja czasu – zajęcia w ramach projektu „Ekoogródek w Tygrysku”. Praca z planszą dydaktyczną „Rytmy przyrody”, tworzenie własnych kalendarzy pogody.

Dokarmiamy ptaki

Jak, kiedy i czym dokarmiać ptaki? – zajęcia w ramach projektu „Ekoogródek w Tygrysku”. Wiewiórki doskonale znają ptaki, które zimują w Polsce i wiedzą, jak o nie dbać. 🐦

Jesienne niszczenie chwastów

Jesienne niszczenie chwastów  –  organizacja kompostownika w ogrodzie przedszkolnym. Ukazanie dzieciom sposobu  ekologicznego wykorzystania odpadów organicznych, pochodzących z ogródka i z gospodarstwa domowego (liście, resztki warzyw i owoców) jako naturalnego nawozu do roślin.

Ekopracownia pod chmurką w Tygrysku

„Ekoogródek w Tygrysku” to projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pod nazwą „Ekopracownia pod chmurką”. Celem głównym naszego punktu dydaktycznego jest przygotowanie dzieci do odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony przyrody. Nadanie funkcji edukacyjnej i sensorycznej terenu otaczającego budynek przedszkola umożliwia edukację...