Zajęcia artystyczne

ZAJĘCIA TANECZNE

To zajęcia, na których wprowadzamy dzieci w świat muzyki i tańca, a także rozwijamy ich aktywność fizyczną, koncentrację, koordynację ruchową, kształtujemy poprawną sylwetkę. Dzieci będą poznawały podstawy tańców towarzyskich, nowoczesnych, uczyły się kroków tanecznych i etiudek tanecznych. Poprzez ruch i taniec dzieci rozwijają swoją osobowość, nabierają pewności siebie, przełamują barierę nieśmiałości i szybciej nawiązują kontakty z rówieśnikami.

ZAJĘCIA MUZYCZNE Z RYTMIKĄ

Celem zajęć jest inspirowanie dzieci do rozwijania wrażliwości muzycznej. Dzieci uczą się piosenek o różnorodnej tematyce i wykonują je z rytmicznym ruchem lub układami rytmicznymi, kształtują wrażliwość muzyczną oraz umiejętność określania i reagowania na podstawowe elementy muzyki: melodię, rytm, tempo, dynamikę, rejestr muzyczny, barwę dźwięku, metrum, budowę piosenek i utworów orkiestrowych, mają możliwość grania na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, uczą się dokładności, porządku i dyscypliny, mają kontakt z muzyką na żywo (gra na fortepianie, instrumentach perkusyjnych), przygotowują się do wszelkich występów publicznych i pokazów, dzięki którym zyskują pewność siebie. 

JĘZYK HISZPAŃSKI

PLASTYKA KREATYWNA

Dzieci poznają nowe techniki plastyczne, rozwijają swoje umiejętności manualne oraz poszerzają wyobraźnię, tworząc samodzielnie wyjątkowe, pomysłowe prace. To podczas tych zajęć powstają piękne prace, drobiazgi i laurki, wręczane później jako prezenty dla rodziców i dziadków.

Facebook / Lokalizacja