Zajęcia artystyczne

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATTI STRAUSS

Batii Strauss pragnęła przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną i po wielu latach poszukiwań znalazła na to skuteczny sposób. Stworzyła metodę aktywnego słuchania muzyki. Dzieci słuchają utworu i wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc albo ruchy taneczne według wskazówek nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych, są to proste ruchy, ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności. Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę oraz w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć cel zamierzony przez nauczyciela.

ZAJĘCIA TANECZNE

To zajęcia, na których wprowadzamy dzieci w świat muzyki i tańca, a także rozwijamy ich aktywność fizyczną, koncentrację, koordynację ruchową, kształtujemy poprawną sylwetkę. Dzieci będą poznawały podstawy tańców towarzyskich, nowoczesnych, uczyły się kroków tanecznych i etiudek tanecznych. Poprzez ruch i taniec dzieci rozwijają swoją osobowość, nabierają pewności siebie, przełamują barierę nieśmiałości i szybciej nawiązują kontakty z rówieśnikami.

ZAJĘCIA MUZYCZNE Z RYTMIKĄ

Celem zajęć jest inspirowanie dzieci do rozwijania wrażliwości muzycznej. Dzieci uczą się piosenek o różnorodnej tematyce i wykonują je z rytmicznym ruchem lub układami rytmicznymi, kształtują wrażliwość muzyczną oraz umiejętność określania i reagowania na podstawowe elementy muzyki: melodię, rytm, tempo, dynamikę, rejestr muzyczny, barwę dźwięku, metrum, budowę piosenek i utworów orkiestrowych, mają możliwość grania na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, uczą się dokładności, porządku i dyscypliny, mają kontakt z muzyką na żywo (gra na fortepianie, instrumentach perkusyjnych), przygotowują się do wszelkich występów publicznych i pokazów, dzięki którym zyskują pewność siebie. 

JĘZYK HISZPAŃSKI

PLASTYKA KREATYWNA

Dzieci poznają nowe techniki plastyczne, rozwijają swoje umiejętności manualne oraz poszerzają wyobraźnię, tworząc samodzielnie wyjątkowe, pomysłowe prace. To podczas tych zajęć powstają piękne prace, drobiazgi i laurki, wręczane później jako prezenty dla rodziców i dziadków.

Facebook / Lokalizacja