Zajęcia w Tygrysku

♥ GLOTTODYDAKTYKA

Glottodydaktyka to innowacyjna metoda przygotowująca dziecko do nauki czytania i pisania, stworzona przez polskiego naukowca prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego, językoznawcę z Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie jesteśmy jedynym przedszkolem w Głownie posiadającym licencję do prowadzenia zajęć systemem edukacyjnym prof. Bronisława Rocławskiego i prowadzącym zajęcia według tej metody we wszystkich grupach wiekowych. Posiadamy materiały oraz środki dydaktyczne, które wspomagają nauczycieli w prawidłowym prowadzeniu zabawy i zajęć tą metodą. Więcej informacji o metodzie tutaj.

♦ ROBOTYKA

Warsztaty z robotyki wprowadzają dzieci w świat nauki i nowoczesnych technologii. Dzieci mają do dyspozycji nowoczesne narzędzia edukacyjne: robota Photona oraz tablety. Korzystają również z klocków Lego. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów dzieci zamieniają się w młodych naukowców budując, programując i ożywiając swojego robota. Podczas zajęć poprzez zabawę dzieci zdobywają w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki: matematyki, fizyki, informatyki, automatyki. Rozwijają kreatywność, uczą się logicznego myślenia, współdziałania i rozwiązywania problemów.

♣ ZAJĘCIA PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNE

Zajęcia w naszym przedszkolnym ekoogrodzie  mają zachęcić  dzieci do spędzania czasu na łonie natury, pobudzić ciekawość do otaczającej przyrody oraz przygotować je do odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony przyrody. Zajęcia w ogrodzie umożliwią aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez szukanie, oglądanie, opisywanie porównawcze, badanie, eksperymentowanie, prowadzenie obserwacji w różnych porach roku. Dzieci będą wiedziały jak dbać o ogrodowe rośliny, będą rozumiały zjawiska zachodzące w przyrodzie. Celem zajęć jest również wyrobienie w przedszkolakach i ich rodzinach ekologicznych nawyków: korzystania z ekologicznych sposobów oszczędzania wody oraz segregowania śmieci. Dzieci uczą się samodzielnego uprawiania ogrodu: przygotowania gleby, siania, sadzenia i pielęgnowania roślin. Będą wiedziały jak dbać o ogrodowe rośliny (kwiaty, warzywa, owoce, zioła), będą rozumiały zjawiska zachodzące w przyrodzie. Więcej informacji o naszym ekoogródku tutaj. 

♥ METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATTI STRAUSS

Batii Strauss pragnęła przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną i po wielu latach poszukiwań znalazła na to skuteczny sposób. Stworzyła metodę aktywnego słuchania muzyki. Dzieci słuchają utworu i wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc albo ruchy taneczne według wskazówek nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych, są to proste ruchy, ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności. Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę oraz w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć cel zamierzony przez nauczyciela.

♦  ZAJĘCIA MUZYCZNE Z RYTMIKĄ

Celem zajęć jest inspirowanie dzieci do rozwijania wrażliwości muzycznej. Dzieci uczą się piosenek o różnorodnej tematyce i wykonują je z rytmicznym ruchem lub układami rytmicznymi, kształtują wrażliwość muzyczną oraz umiejętność określania i reagowania na podstawowe elementy muzyki: melodię, rytm, tempo, dynamikę, rejestr muzyczny, barwę dźwięku, metrum, budowę piosenek i utworów orkiestrowych, mają możliwość grania na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, uczą się dokładności, porządku i dyscypliny, mają kontakt z muzyką na żywo (gra na fortepianie, instrumentach perkusyjnych), przygotowują się do wszelkich występów publicznych i pokazów, dzięki którym zyskują pewność siebie. Zajęcia prowadzi Paweł Łuczyński.

♥ ZAJĘCIA TANECZNE

To zajęcia, na których wprowadzamy dzieci w świat muzyki i tańca, a także rozwijamy ich aktywność fizyczną, koncentrację, koordynację ruchową, kształtujemy poprawną sylwetkę. Dzieci będą poznawały podstawy tańców towarzyskich, nowoczesnych, uczyły się kroków tanecznych i etiudek tanecznych. Poprzez ruch i taniec dzieci rozwijają swoją osobowość, nabierają pewności siebie, przełamują barierę nieśmiałości i szybciej nawiązują kontakty z rówieśnikami.

♥ LOGOPEDIA

Na logopedii uczymy się nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji: pracujemy nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacyjną. To także nauka spostrzegawczości, analizowania obrazu i kojarzenia sytuacyjnego.

♦ PLASTYKA KREATYWNA

Dzieci poznają nowe techniki plastyczne, rozwijają swoje umiejętności manualne oraz poszerzają wyobraźnię, tworząc samodzielnie wyjątkowe, pomysłowe prace. To podczas tych zajęć powstają piękne prace, drobiazgi i laurki, wręczane później jako prezenty dla rodziców i dziadków.

„Wiek przedszkolny jest złotym wiekiem motoryczności” N. Wolański.  Poprzez ruch można wyrazić emocje, których niekiedy nie sposób wyrazić za pomocą słów. Energiczny ruch pozwala rozładować negatywną energie, stres, złość, frustrację. W ruchu nawiązuje się pozawerbalną relację, zatem rozwija się inteligencja emocjonalna dziecka. Dzięki ćwiczeniom grupowym buduje się u dziecka poczucie wspólnoty, bezpieczeństwa oraz zdolność bycia w grupie. Ruch jest bardzo ważnym elementem dnia w Tygrysku. Oprócz spacerów do pobliskiego lasu i aktywności na przedszkolnym placu zabaw Tygryski rozwijają się ruchowo podczas rozmaitych zajęć. W naszym przedszkolu prowadzone są ćwiczenia poranne, zabawy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, zabawy metodą ruchu Batti Strauss, zajęcia sportowe.

♦ GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

Na zajęciach Tygryski ćwiczą ogólną sprawność, koordynację ruchową, wykonują ćwiczenia przeciwko płaskostopiu, korygują wady postawy a także uczestniczą w ćwiczeniach z elementem współzawodnictwa. Do ćwiczeń wykorzystywane są różnorodne przybory – woreczki, szarfy, piłki, chusta animacyjna.

♦ ZAJĘCIA RYTMICZNO-RUCHOWE

Zajęcia ruchowe z elementami choreoterapii rozwijają motorykę dużą, kreatywność, inteligencję emocjonalną oraz wpływają pozytywnie na procesy uczenia się. Poprzez ruch improwizowany dziecko rozwija własną kreatywność, umiejętność wyrażania siebie. Zajęcia składają się z rozgrzewki, ćwiczeń indywidualnych, grupowych oraz relaksacji.

♦ ZAJĘCIA SPORTOWE

Podczas zajęć sportowych dzieci poznają podstawy piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. W czasie treningów uczą się współdziałania, gry zespołowej ale też uważnie słuchać, obserwować i skupiać uwagę na wykonywanych czynnościach – co na pewno zaprocentuje w trakcie przyszłej edukacji szkolnej. 

Facebook / Lokalizacja