Zajęcia ruchowe

JĘZYK HISZPAŃSKI

JĘZYK HISZPAŃSKI

ZAJĘCIA RYTMICZNO-RUCHOWE

„Wiek przedszkolny jest złotym wiekiem motoryczności”
N. Wolański

W naszym przedszkolu prowadzone są:

  • ćwiczenia poranne
  • zabawy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone
  • zabawy metodą ruchu Batti Strauss
Ruch jest dla dziecka warunkiem rozwoju psychicznego i społecznego, poprzez ruch kształcimy pamięć, uwagę i myślenie. Ruch kształtuje charakter, uczucia i wolę. Zajęcia ruchowe z elementami choreoterapii rozwijają motorykę, dużą kreatywność, inteligencję emocjonalną oraz wpływają pozytywnie na procesy uczenia się. Dzięki ćwiczeniom ruchowym ma miejsce integracja prawej i lewej półkuli, co wpływa na proces uczenia się, rozumienia samego siebie oraz otaczającego świata. Poprzez ruch można wyrazić uczucia oraz stany, których niekiedy nie sposób wyrazić za pomocą słów. Energiczny ruch pozwala rozładować negatywną energie, stres, złość, frustrację. W ruchu nawiązuje się pozawerbalną relację, zatem rozwija się inteligencja emocjonalna dziecka. Dzięki ćwiczeniom grupowym buduje się u dziecka poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa oraz zdolność bycia w grupie. Poprzez ruch improwizowany dziecko rozwija własną kreatywność, umiejętność wyrażania siebie. Zajęcia mają formę ruchowo-integracyjną. Składają się z rozgrzewki, ćwiczeń indywidualnych, w grupie, w parach oraz relaksacji.

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

Dzieci w wieku przedszkolnym mają niewyczerpane pokłady energii, dlatego też uwielbiają się gimnastykować. Na zajęciach ćwiczą ogólną sprawność, koordynację ruchową, wykonują ćwiczenia przeciwko płaskostopiu, korygują wady postawy a także uczestniczą w ćwiczeniach z elementem współzawodnictwa. Oprócz ćwiczeń rozwijają także samodzielność podczas przebierania się w stroje gimnastyczne, dbając przy tym o porządek. Do ćwiczeń wykorzystywane są różnorodne przybory – woreczki, szarfy, piłki, chusta animacyjna.

JĘZYK HISZPAŃSKI

DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE

Drużyna Kangura – jest to projekt upowszechniający sport u najmłodszych, zachęcający dzieci do współdziałania, gry zespołowej. Dzieci poznają podstawy piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. W czasie treningów uczą się też uważnie słuchać, obserwować i skupiać uwagę na wykonywanych czynnościach – co na pewno zaprocentuje w trakcie przyszłej edukacji szkolnej. Zajęcia są odpłatne – 20 zł/miesiąc.

Facebook / Lokalizacja