Grupy / Plan dnia

Grupę „Misie” tworzą w naszym przedszkolu dzieci w wieku 2,5 i 3 lat.
Grupę „Wiewiórki” tworzą w naszym przedszkolu dzieci w wieku 4 lat.
Grupę „Sowy” tworzą w naszym przedszkolu dzieci w wieku 5 lat.

Grupę „Tygryski” tworzą w naszym przedszkolu dzieci w wieku 6 lat.

GRUPA SOWY: Informujemy, iż wszystkie dzieci w wieku 5 lat realizują w naszym przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne, zgodnie z zapisem Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Ramowy plan dnia:

7:00-8:30 Schodzenie się wychowanków. Przywitanie, rozmowy indywidualne, zabawy integracyjne, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy rozwijające mowę i myślenie.
8:30-8:40
Zabawy ruchowe, ćwiczenia i zabawy rytmiczno - ruchowe. Zabawy integrujące zespół dziecięcy.
8:40-9:30
Czynności higieniczne przed śniadaniem. Utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych przed posiłkiem, mycie rąk. Śniadanie.
9:30-12:00
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w grupach integrujące treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych, zajęcia dodatkowe podstawowe, gry i zajęcia sportowe w ogrodzie, prace użyteczne i warsztaty plenerowe.
12:00-12:40
Czynności higieniczne przed posiłkiem. Obiad.
12:50-14:15
Leżakowanie, odpoczynek. Bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej i klasycznej. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zabawy konstrukcyjne, utrwalanie piosenek i wierszyków. Zabawy twórcze: zajęcia dodatkowe fakultatywne, zabawy dowolne inspirowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, np.: gry i zabawy tematyczne, twórcze i integracyjne, zabawy w ogrodzie.
14:15-14:30
Czynności higieniczne przed posiłkiem. Podwieczorek.
14:30-17:00
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy kierowane przez nauczyciela, zabawy ruchowe, gry edukacyjne, zabawy na placu zabaw w zależności od pogody. Praca indywidualna z dzieckiem.

Facebook / Lokalizacja