Zajęcia dodatkowe

♥ DODATKOWE ZAJĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Od 1 kwietnia 2024 można zapisywać się na nowe dodatkowe darmowe zajęcia realizowane dzięki funduszom unijnym.

 

W ofercie znajdują się:

  • Warsztaty naukowo – eksperymentalne
  • Cyfrowe smyki – zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe
  • Młodzi Einsteini – zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
  • W naszym ekoogrodzie – zajęcia z edukacji ekologicznej
  • Edukacja przez ruch
  • Terapia pedagogiczna
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia glottodydaktyczna „Świat głosek i liter”
  • Arteterapia
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci! 

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce PROJEKT UE.

 

♥ WARSZTATY CERAMICZNE

Możliwość samodzielnej pracy z gliną rozbudza ciekawość, kreatywność i wyobraźnię dziecka. Poprzez pracę dziecko nabiera poczucia odpowiedzialności i wiary we własne siły. Lepienie w glinie jest doskonałą formą rozwoju sprawności ruchowej, stanowiący istotny element rozwoju intelektualnego, w tym postrzegania i wyobraźni przestrzennej. Praca z gliną stanowi cenny wkład w harmonijny rozwój dzieci, w tym także przygotowując je do nauki pisania, poprzez ćwiczenie motoryki małej. Praca z gliną stanowi formę emocjonalnej komunikacji i ekspresji przemyśleń ze strony dziecka. Wspólna praca dzieci wykształca poczucie empatii i chęci niesienia pomocy. Tematy zajęć obejmują prace przestrzenne (rzeźba), płaskorzeźbę oraz przedmioty użytkowe np. naczynia, magnesy, ozdoby świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc, prezenty na Dzień Mamy i Taty. Stopień trudności tematów prac dostosowany jest do wieku i możliwości dziecka. Ukończone prace dzieci zabierają do domu.

♥ GLOTTOTERAPIA

Glottoterapia to zastosowanie glottodydaktyki w indywidualnej terapii z dzieckiem mającym problemy z nauką czytania i pisania.

♦ TEMATYCZNE WYCIECZKI EDUKACYJNE

Wspólne wyjazdy i przygody sprzyjają integracji, rozwijają pewność siebie i rozbudzają w dzieciach ciekawość świata. Tematyka wyjazdów jest zgodna z planem pracy realizowanym w przedszkolu. Terminy wyjazdów zamieszczamy na bieżąco w grafiku miesięcznym na tablicy informacyjnej przedszkola oraz w zakładce Aktualności dla rodziców. Z częściową dopłatą – bilet wstępu.

♥ WYJAZDY DO TEATRU

To kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt ze sztuką i aktywne uczestnictwo, wdrażanie do poprawnego zachowania w miejscach publicznych. Z częściową dopłatą – cena biletu.

♦ WSPÓŁPRACA Z MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY

Dzięki współpracy z MOK nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczyć w uroczystościach lokalnych, przedstawieniach teatralnych oraz przedstawić swoje umiejętności przed szerszą widownią poprzez udział w konkursach i przeglądach.

Facebook / Lokalizacja

♥ WARSZTATY CERAMICZNE

Możliwość samodzielnej pracy z gliną rozbudza ciekawość, kreatywność i wyobraźnię dziecka. Poprzez pracę dziecko nabiera poczucia odpowiedzialności i wiary we własne siły. Lepienie w glinie jest doskonałą formą rozwoju sprawności ruchowej, stanowiący istotny element rozwoju intelektualnego, w tym postrzegania i wyobraźni przestrzennej. Praca z gliną stanowi cenny wkład w harmonijny rozwój dzieci, w tym także przygotowując je do nauki pisania, poprzez ćwiczenie motoryki małej. Praca z gliną stanowi formę emocjonalnej komunikacji i ekspresji przemyśleń ze strony dziecka. Wspólna praca dzieci wykształca poczucie empatii i chęci niesienia pomocy. Tematy zajęć obejmują prace przestrzenne (rzeźba), płaskorzeźbę oraz przedmioty użytkowe np. naczynia, magnesy, ozdoby świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc, prezenty na Dzień Mamy i Taty. Stopień trudności tematów prac dostosowany jest do wieku i możliwości dziecka. Ukończone prace dzieci zabierają do domu.