Zajęcia dodatkowe

Wspólne wyjazdy i przygody sprzyjają integracji, rozwijają pewność siebie i rozbudzają w dzieciach ciekawość świata. Tematyka wyjazdów jest zgodna z planem pracy realizowanym w przedszkolu. Terminy wyjazdów zamieszczamy na bieżąco w grafiku miesięcznym na tablicy informacyjnej przedszkola oraz w zakładce Aktualności dla rodziców. Z częściową dopłatą – bilet wstępu.

To kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt ze sztuką i aktywne uczestnictwo, wdrażanie do poprawnego zachowania w miejscach publicznych. Z częściową dopłatą – cena biletu.

Dzięki współpracy z MOK nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczyć w uroczystościach lokalnych, przedstawieniach teatralnych oraz przedstawić swoje umiejętności przed szerszą widownią poprzez udział w konkursach i przeglądach.

ZAJĘCIA TEATRALNE

Zajęcia kładą nacisk na naukę recytacji, rozwijanie umiejętności operowania głosem (siła głosu, intonacja, dykcja), rozwijanie świadomości ciała (gest, mimika), doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstu, wyrabianie odwagi i śmiałości, nauka współpracy w grupie, oswajanie ze sceną i z publicznością. Kto wie, może dzięki tym warsztatom w naszym przedszkolu zrodzi się prawdziwy aktorski talent.

JĘZYK HISZPAŃSKI

ZAJĘCIA PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNE

Celem zajęć jest zaszczepienie w dzieciach chęci spędzania czasu na łonie natury, ciekawości otaczającej przyrody, żyłkę badacza przyrody oraz przygotowanie dzieci do odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony przyrody. Przedszkole „Tygrysek” jest otoczone drzewami i krzewami ozdobnymi. Posiadamy ogródek kwiatowy, drzewa owocowe i iglaste. W pobliżu znajduje się las mieszany. To idealne warunki, umożliwiające edukację w środowisku poprzez bezpośredni kontakt. Zajęcia w ogrodzie umożliwią aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez szukanie, oglądanie, opisywanie porównawcze, badanie, eksperymentowanie, prowadzenie obserwacji w różnych porach roku. Dzieci będą wiedziały jak dbać o ogrodowe rośliny, będą rozumiały zjawiska zachodzące w przyrodzie. Celem zajęć jest również wyrobienie w przedszkolakach i ich rodzinach ekologicznych nawyków: korzystania z ekologicznych sposobów oszczędzania wody oraz segregowania śmieci.

KONCERTY EDUKACYJNE

Są to widowiska organizowane przez zawodowych muzyków, podczas których dzieci czynnie uczestniczą i poznają nie tylko najsłynniejsze utwory muzyki poważnej, ale także ciekawe instrumenty muzyczne oraz tańce. Każdy koncert jest związany tematycznie z porą roku lub świętami w danym miesiącu, co sprawia, że dzieci nie nudzą się i wciąż uczą czegoś nowego, a muzyka poważna staje się radosną i ulubioną muzyką przedszkolaków.

JĘZYK HISZPAŃSKI

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ I ARCHITEKTURĄ

Zajęcia, podczas których dzieci będą poznawać słynne dzieła najwybitniejszych artystów i rozmawiać o swoich skojarzeniach i odczuciach. Dzieci wykazują się dużą wrażliwością w obcowaniu ze sztuką i chętnie przyglądają się barwnym obrazom oraz wspaniałym budowlom. Każde zajęcia zakończy praca plastyczna inspirowana poznanym obrazem lub budowlą architektoniczną.

MALI PODRÓŻNICY

Zajęcia, podczas których dzieci dowiedzą się między innymi gdzie zamiast widelca i noża używa się pałeczek, jaki kraj leży na ponad siedemnastu tysiącach wysp, skąd pochodzą waleczni Wikingowie i gdzie herbatę pija się z mlekiem, masłem i solą. Gwarantujemy doskonałą zabawę i odkrywanie najciekawszych zakątków świata.

JĘZYK HISZPAŃSKI

WARSZTATY CERAMICZNE

Możliwość samodzielnej pracy z gliną rozbudza ciekawość, kreatywność i wyobraźnię dziecka. Poprzez pracę dziecko nabiera poczucia odpowiedzialności i wiary we własne siły. Lepienie w glinie jest doskonałą formą rozwoju sprawności ruchowej, stanowiący istotny element rozwoju intelektualnego, w tym postrzegania i wyobraźni przestrzennej. Praca z gliną stanowi cenny wkład w harmonijny rozwój dzieci, w tym także przygotowując je do nauki pisania, poprzez ćwiczenie motoryki małej. Praca z gliną stanowi formę emocjonalnej komunikacji i ekspresji przemyśleń ze strony dziecka. Wspólna praca dzieci wykształca poczucie empatii i chęci niesienia pomocy. Tematy zajęć obejmują prace przestrzenne (rzeźba), płaskorzeźbę oraz przedmioty użytkowe np. naczynia, magnesy, ozdoby świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc, prezenty na Dzień Mamy i Taty. Stopień trudności tematów prac dostosowany jest do wieku i możliwości dziecka. Ukończone prace dzieci zabierają do domu. Zajecia są odpłatne – 18 zł/ warsztat.

Facebook / Lokalizacja